pregled mjerenja – analogna sklopka -ispravna – 2A

pregled mjerenja - analogna sklopka -ispravna - 2A