BRIZ – PS01 – Stroj za brojanje, izbijanje i pakiranje elektroničkih komponenti

BRIZ - PS01 - Stroj za pakiranje elektroničkih komponenti

“BRIZ – PS01” Stroj za brojanje, izbijanje i pakiranje SHCV elektroničkih komponenti. Krajnji proizvod je upakiran u odgovarajuću ambalažu za pakiranje komponenti. Sastoji se od nekoliko cjelina, svaka od njih ima svoju primjenu.

1. Upravljački dio – Upravljanje programibilnim logičkim kontrolerom (PLC) te upravljanje preko panela sa tipkalima i HMI sučeljem

2. Ulazni spremnici za kutije i poklopce – Sastoji se od dva spremnika od aluminijskih profila gdje se pospremaju kutije i poklopci.

3. Ulazni dio – Sastoji se od ulazne ploče na koju se ubuacuju kartice (buffer) s komponentama koje se trebaju brojati, izbijati i pakirati.

4. Sustav za brojanje i izbijanje – kartice s komponentama koje su upale sa “buffera” prenose se električnom osi na brojanje. Za brojanje se koristi precizni laserski senzor koji detektira nogice komponente te ih broji i ujedno na taj način provjerava dali su sve nogice prisutne. Nakon brojanja dolaze na poziciju za izbijanje komponenata iz kartice. Za to služe dva pneumatska cilindra od kojih jedan pridržava karticu pri izbijanju a drugi izbija iste. Komponente upadaju u svoje kanale te gravitacijom dolaze u najniži položaj gdje se drugim pneumatskim cilindrom ispuštaju u kutiju predviđenu za pakiranje. Prije nego se komponente ispuste u kutiju vrši se optička kontrola kamerama koje također provjeravaju broj komada koji su spremni za pakiranje i na taj način se osigurava da su svi komadi došli do pozicije za ispuštanje u kutiju.

5. Sustav za transport kutije i pakiranje – Nakon što se u kutiji nalazi željeni broj komada, kutija se transportira do druge pozicije sa transporterom gdje se vrši ubacivanje zaštitnih papira u kutiju. Nakon što su papiri umetnuti postavlja se poklopac na kutiju pick and place sistemom. Osiguravanje pozicije kutije vrši se sa nizom od 4 pneumatska cilindra. Nakon što se postavi poklopac na kutiju, podizni cilindar podiže kutiju u poziciju gdje se može transportirati na stol sa drugim pneumatskim cilindrom. Stol koji je predviđen za skladištenje može sadržavati 16 punih kutija.

BRIZ - PS01

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.