PRIKA – PS01 – Stroj za označavanje kućišta

PRIKA - PS01 - Stroj za označavanje kućišta

PRIKA je stroj za sortiranje, označavanje i transport kućišta.
Aktuatori: kružni vibro dodavač, linearni vibro dodavač, pneumatski vibrator, pneumatski cilindri, pokretna traka, printer.

1. Upravljački dio – Upravljanje strojem izvedeno je PLC-om. Odgovarajućim softverom i dodatnim modulima upravlja se aktuatorima. Komunikacija operatera i stroja izvršena je pomoću HMI panela, tipkala i SCADA sustava.

2. Ulazni dio – Stroj ima spremnik za neoznačene komade kućišta. Komadi iz spremnika se doziraju u vibrododavač.

3. Sustav za dobavljanje – Vibrododavač orijentira i dobavlja komade na pokretnu traku.

4. Sustav za označavanje komada – Komadi dolaze na pokretnu traku gdje se dodatno pozicioniraju pomoću cilindara. Pozicionirani komadi dolaze ispod glave printera koji ispiše odgovarajuću oznaku na komad.

5. Izlazni dio – Označeni komadi transportiraju se pokretnom trakom dalje u kutiju za gotove komade gdje odlaze na daljnju obradu.

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.