UMO - Uređaj za dinamičko mjerenje sile

“Umo”-Umaralica je stroj za dinamičko mjerenje sile opruga. Izveden je u svrhu testiranja i ispitivanja vlačne/tlačne karakteristike opruga te detekcija promjene karakteristike odnosno puknuća pri testu starenja opruge.

Pretvaranjem rotacijskog u pravocrtno gibanje uređaj razvlači i sabija oprugu, te prikuplja i prikazuje podatke o sili F (N) u karakterističnim točkama svakog ciklusa tijekom vremena t (s) i hoda opruge S (mm).

Vrste ispitivanja:
1. Test karakteristike opruge
2. Test umora materijala
3. Test karakteristike

Ako se vlačna, tlačna, savojna ili torzijska opruga opterete silom F, hvatište sile napravi put s koji se naziva progib.
SCADA aplikacija prikuplja podatke o iznosu sile F(N) u pojedinim točkama hoda opruge S(mm), te se uspoređuje stvarna karakteristika sa zadanom.

2. Test umora materijala
Umor materijala ili zamor je pojava postupnog oštećenja materijala uslijed dugotrajnih periodičnih promjenjivih opterećenja (naprezanja).
SCADA aplikacija prikuplja podatke o iznosu sile (N) tijekom vremena (ciklusa) ispitivanja t(s). Prikazuje utjecaj umora materijala tijekom vremena kao i trenutak pucanja uzrokovan dinamičkim naprezanjima.

SCADA aplikacija na računalu:
Zadatak SCADA aplikacije je prikupljanje podataka te analiziranje i prikaz tih istih podataka kako bi što jednostavnije bila vidljiva karakteristika testirane opruge.

Preko SCADA aplikacije moguća je izmjena parametara kao što su:
• Promjenjiva brzina koračnog motora ( prema potrebi testa)
• Postavljanje granica prema očitanju mjerenih vrijednosti
• Postavljanje granice alarmiranja pri promjeni karakteristike odnosno pri puknuću opruge

Na aplikaciji je osim grafa mjerenja prikazan:
• Brojač ciklusa
• Trenutna brzina motora
• Alarmi pri promjeni karakteristike ili puknuća opruge

Rad stroja možete vidjeti na našem youtube kanalu: UMO – Umaralica

Preuzimanje brošure

UMO - Uređaj za dinamičko mjerenje sile