SASTAVLJANJE ŠTAPNOG REGULATORA – ENSO – ELEKTROKONTAKT