SASTAVLJANJE ŠTAPNOG REGULATORA LINIJA 7 – ENSO – ELEKTROKONTAKT