SASTAVLJANJE ŠTAPNOG REGULATORA LINIJA 8 – ENSO – ELEKTROKONTAKT