pregled mjerenja – analogna sklopka -ispravna – 2A