Strojevi za doziranje i pakiranje

Izrada strojeva i uređaja za doziranje i pakiranje

DOZA SD– Stroj za poluautomatsko pakiranje i doziranje rasutih materijala
DOZA L - Stroj za pakiranje vrećica lavande i doziranje rasutih materijala
DOZA K - Stroj za doziranje rasutih materijala