Djelatnost

Projektiranje, programiranje i puštanje u pogon automatiziranih linija u industriji.

Izrada SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) aplikacije za vizualizaciju i obradu podataka.

Projektiranje, izrada, programiranje i puštanje u pogon:
• Prototipa uređaja prema zahtjevima kupca
• Uređaja za testiranje i kontrolu kvalitete proizvoda
• Pokretnih traka i transportera
• Elektro i pneumatskih manipulatora
• Strojeva za montažu više dijelova u gotovi proizvod

Izrada projektne i tehničke dokumentacije za sustave automatizacije, upravljanja i regulacije
Automatizacija strojeva, i izrada novih automatiziranih strojeva
Izrada strojeva i uređaja (ideja, projektiranje, izrada, puštanje u pogon).
Projektiranje i simulacija pneumatskih sustava i pogona – FluidDRAW i FluidSim
Projektiranje i izrada upravljačkih i regulacijskih elektro ormara
3D printanje
Izrada dodavača – električni, pneumatski (ex. zona)
• vibro dodavači
• linearni dodavači
• koračni dodavači