SUKI – PS01 – Sušač

SUKI

SUKI je stroj za sušenje elektroničkih komponenti.
Aktuatori: motori, grijači, ventilatori.
Senzorika: analogni senzori protoka zraka, PT100 sonde, senzori za provjeru zaključanosti košara.
Sigurnost: Nužni isklop, bravica na zaključavanje, termostati.
U košari se nalaze mokre komponente koje se stavljaju u stroj. Parametri sušenja odabiru se iz recepta.
Protok i temperatura zraka se reguliraju PID regulatorom. Zaštita od pregrijavanja osigurana je termostatima.

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.