Automatika

Automatika je znanost koja proučava vođenje, upravljanje i reguliranje procesa bez direktnog utjecaja čovjeka.
Voditi proces znači djelovati na tijek procesa radi dobivanja željenih rezultata. Upravljanje je vođenje i usmjeravanje procesa radi održavanja željenih karakteristika i uvjeta bez informacije o posljedicama djelovanja

Regulacija je vođenje i usmjeravanje procesa u ovisnosti o odabranoj procesnoj veličini, neovisno o vanjskim djelovanjima.
Cilj automatike i automatizacije je racionalizacija troškova, povećanje kapaciteta i ponovljivost proizvodnog procesa ili ciklusa.
Automatizacija se vrši zbog povećanja produktivnosti i smanjene ljudskog utjecaja na proces proizvodnje.

Izvedba:
Projektiranje sustava prema potrebama automatizacije
Automatizacija PLC-om ili računalom
Regulacija temperature, vlažnosti, tlaka, sile…
Upravljanje drugim fizikalnim veličinama

Upravljanje proizvodnim procesima, strojevima i opremom

Upravljanje je vođenje i usmjeravanje procesa u cilju održavanja željenih svojstava i uvjeta, bez bilo kakve informacije o posljedicama djelovanja.
Regulacija je vođenje i usmjeravanje procesa u ovisnosti o odabranoj procesnoj veličini, neovisno o vanjskim djelovanjima.
Cilj automatike i automatizacije je racionalizacija troškova, povećanje kapaciteta i ponovljivost proizvodnog procesa ili ciklusa.

Upravljanje izvodimo:
Regulatorima i programatorima
PLC-om ili programabilnim relejom
Računalom ili posebno opremljenim operatorskim panelom

Nadzor

Sustav nadzora i upravljanja u procesnoj proizvodnji

Cilj nadzora je uvid u trenutno stanje proizvodnje na osnovu proizvedenih količina međustanja procesa proizvodnje, potrošnje repromaterijala i količine neispravnih proizvoda.

• Kontrola proizvedenih komada
• Kontrola odstupanja potrošnje ulaznog materijala, potrošnog materijala i vremena
• Kontrola ulaznih parametara
• Analiza proizvodnje na temelju realnih podataka
• Dojava grešaka, zastoja i ispada proizvodnje ili pojedinih strojeva

Dodatne mogućnosti

Izvedba nadzora:
• Projektiranje sustava prema potrebnoj količini ulaznih podataka
• Izvedba prikupljanja podataka iz vise izvora
• Povezivanje perifernih modula za prikupljanje signala na centralno računalo
• Program za prikaz, evidenciju i izvještaje na centralnom mjestu
• Priprema i slanje obavijesti, izvještaja i alarma (mail, mail to SMS)