DOVA – Stroj za doziranje opruga

DOVA

DOVA je stroj za doziranje opruga.
Aktuatori: vibratori, cilindri.
Senzorika: vage.
Sigurnost: Nužni isklop.
Opis rada: Stroj šalje upravljačke signale na elevator koji puni usipni koš. Na panelu se odabiru parametri vaganja. Vibratori napune donji koš sa zatvaračem na željenu masu komada. Kada operater stavi prazni kutiju i zatvarač se otvara i sadržaj se prenosi u praznu kutiju. Nakon završetka punjenja, proces punjenja koša se ponavlja i čeka se nova kutija da se zatvarač otvori.

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.