Vizualizacija

Upravljanje kidalicom (ESCO, Bjelovar)

Rekonstrukcijom kidalice razvijen je sustav koji se preko aplikacije DaqFactory (SCADA) vodi upravljanje i nadzor samog stroja. Aplikacija prikazuje trenutnu silu i poziciju te se može upravljati pozicijom kidalice preko aplikacije ili ručnim vođenjem s tipkalima. U aplikaciji su prisutna dva testa, jedan za kidanje materijala i drugi za testiranje opruga.

Izgled sučelja za testiranje opruga

Izgled izvještaja kidanja materijala

Vizualizacija, signalizacija i nadzor kotlovnice (DARUVARSKA PIVOVARA, Daruvar)

Sustav je izveden RTU ( Remote Terminal Unit ) modulima za prikupljanje analognih i digitalnih signala, koji preko Ethernet-a komuniciraju sa SCADA aplikacijom za vizualizaciju i praćenje vrijednosti parametara rada kotlova. Mjeri se tlak vodene pare pojedinog kotla ( mjerni pretvornik tlaka za visoku temperaturu ), nivo vode za pripremu vodene pare, aktivnost napojnih pumpi, ispravnost rada kotlova …

Sustav mjerenja vremena pranja u ultrazvučnim kupkama, obrada podataka i vizualizacija (SELK, Kutina)

Mjerenje vremena pranja zbog posebnih uvjeta izvedeno je indirektno preko mjerenja mase ultrazvučnih kupki. RTU ( Remote Terminal Unit ) moduli prikupljaju signale s mjernih sondi, te preko RS-485 i Modbus protokola komuniciraju sa SCADA aplikacijom. SCADA vrši vizualizaciju, obradu i pohranu prikupljenih podataka, dojavu i signalizaciju grešaka i nedozvoljenih stanja.

Nadzor infrastrukture, bilježenje i obrada podataka, alarmi, “Mail to SMS” (SELK, Kutina)

Nadzor infrastrukturnih veličina, dojava grešaka, evidencija alarma …
Korištena postojeće Ethernet infrastruktura, Modbus TCP-IP.
Nadzor kotlovnica, prerade otpadnih voda, klima uređaja, kompresorske stanice, postrojenje za demineralizaciju, hladnovodi i toplovodi.

Nadzor i kontrola ispravnosti analogne/stepenaste sklopke (EKZ, Zagreb)

Nadzor i kontrola se izvodi PLC-om serije S7-1214 i aplikacijom DaqFactory. Pomoću aplikacije za nadzor sklopke šalju se potrebni podaci PLC-u koji zaprima podatke i vozi program mjerenja do sljedećeg zadavanja drugačije recepture.
Aplikacija za nadzor nam također prikazuje da li je ispitivana sklopka ispravna ili neispravna, te ako je neispravna u kojem se dijelu sklopke nalazi greška.