BURE - Stroj za čišćenje gittera

Stroj je namijenjen za čišćenje gitera na kojima nakon postupka pečenja komada dolazi do zaljepljivanja komada za sita (giter). Uklanjanje komada sa sita (gitera) izvodi se pomoću četki.

Funkcija stroja izvedena je u nekoliko faza:
• Ulazni spremnik sita
• Sustav prihvata i transporta sita
• Sustav rotirajućih četki
• Izlazni spremnik sita
• Sustav pozicioniranja četki

Ulazni spremnik sita omogućava operateru da jednostavno postavi neočišćena sita u ulazni spremnik. Sastoji se od vodilica koje usmjeravaju sita prema pneumatskim cilindrima i podiznom stolu, koji sito prenosi prema sustavu prihvata i transporta.

Transportni sustav se sastoji od dvije linearne osi povezane čvrstim vratilom koje pogoni koračni motor. Na linearnim vodilicama postoje hvataljke koje sito drže u potrebnom položaju. Jedna hvataljka je pasivna, dok je druga pogonjena preko pneumatskog cilindra.

Nakon što se sito nalazi u hvataljkama, linearne vodilice transportiraju sito unutar sustava rotirajućih četki, gdje se sito čisti od zalijepljenih komada. Takav sustav se sastoji od dvije rotirajuće četke, asinkronog motora i usisnika usisavača.

Nakon prolaska sita između četki, očišćeno sito dolazi do sustava izlazni spremnik sita, koji se sastoji od podiznog cilindra, cilindra za otpuštanje hvataljke i preklopki za držanje sita u izlaznom spremniku.

Sustav pozicioniranja četki sastoji se od navojnih vretena za vertikalno pozicioniranje četki. Visina četki mijenja se ručno neovisno jednu od druge. visina četki se podešava prema poziciji prolaska sita između četki.

Rad stroja “Bure” vidljiv je našem youtube kanalu Bure

BURE - Stroj za čišćenje gittera