Sustavi dodavača

Vibro dodavači, koračni dodavači

Sustav dodavača

Dodavač je sustav koji u prozivodnom procesu služi da dozira rasute materijale ili izdvaja, pozicionira i vodi u niz proizvodne komade da bi se njima manipuliralo na željeni način. Sastoji se od prihvatnog dijela gdje se nasipa rasuti materijal ili proizvodni komadi. Materijal se daljnjim postupkom transportira dok se komadi izdvajaju, pozicioniraju i vode po predviđenim stazama. U izlaznom dijelu materijal se dozira ili komadi izlaze iz dodavača složeni u niz.
Najvažnije karakteristike sustava dodavača su autonomija i kapacitet (brzina opskrbe) dodavača za daljnju obradu.

Vibro i koračni dodavači

Vibro dodavači (vibrododavači)- sastoje se od pogona i dijela za vođenje. Pogon je vibrator koji ima svoju pripadajuću upravljačku jedinicu za regulaciju vibracija koje se prenose na dio za vođenje. Dio za vođenje može biti zdjela (kružno vođenje) ili vodilica (linearno vođenje).
Zdjela ima svoju zapremninu koja se projektira za određeni broj komada. Staze u zdjeli služe za izdvajanje, orijentiranje i vođenje komada u nizu.
Vodilica može biti izvedena kao kanal za transport materijala ili kao spremnik komada.
Koračni dodavači – sastoje se od prihvatnog koša i ploča za izdvajanje. Prihvatni koš ima zapremninu koja se projektira za određeni broj komada. Ploče se pomiču tako da izdvajaju komade u niz na zadnjoj ploči za daljnju obradu.

Primjena

Kružni vibro dodavači: orijentacija raznih proizvodnih komada i slaganje u niz (kontakti za sklopke, čipovi, plastični poklopci, vijci…)
Linearni vibro dodavači: na izlazu iz kružnih vibro dodavača služe kao spremink komada za prihvat na drugi dio procesa (uzimanje komada robotskom rukom, puštanje niza na optičku obradu…) ili kao dozirke materijala (doziranje određene mase ili volumena za pakiranje proizvoda, konstantno doziranje materijala na proizvodnu liniju).
Koračni dodavači: izdvajanje raznih proizvodnih komada poput valjaka, vijaka, pinova, matica. Najčešće se nalazi u kombinaciji s transportnom trakom ili linearnim vibro dodavačem za daljnju obradu.

Sustav vibro dodavača

Sustav se sastoji od dva vibro dodavača. Zdjela na prvom vibro dodavaču služi se da komadi orijentiraju i dovedu u niz. Vodilica na drugom vibro dodavaču služi kao spremnik za komade iz prvog dodavača. Na kraju linearnog dodavača nalazi se prihvat za daljnju obradu.

Koračni dodavači

Sustav se sastoji od koračnog dodavača i transportera. Koračni dodavač izdvaja komade iz koša i stavlja ih na transportnu traku koja vodi komade na daljnju obradu.

Univerzalni rastresač

Sustav je namijenjen za procese gdje se proizvodni komad često mijenja. Komadi se rastresu po podlozi, dok na drugom kraju ploče robot s optičkim sustavom raspoznaje i uzima komade. Nema potrebe za fizičkom prilagodbom posude.

Vibro dodavač za podloške

Kružni vibro dodavač izrađen 3D printom. Linearni vibro dodavač izrađen od INOXa. Za pogon se koristi vrhunska njemačka oprema. Dodavač je moguće podesiti za rad više vrsta podloški. Kapacitet dodavača je preko 60 kom u min. Autonomija ovisi o dubina koša, koji se izrađuje po želji.

Galerija isporučenih dodavača

Video zapise ostalih vibrododavača i strojeva moguće je pogledati na našem Youtube kanalu.