3D – printanje

3D printanje

3D printanje je računalno upravljan postupak spajanja materijala koji tvori trodimenzinalni objekt. Jedan od takvih postupaka izrade prototipova ili funkcionalnih objekata naziva se ekstruzija materijala. Najčešće korištena tehnologija ekstruzije materijala je modeliranje spojenim taloženjem (eng. fused deposition modeling (FDM)). Termoplastična masa (3D filament) niskog tališta se dovodi na ekstruder gdje se rastaljuje i nanosi na radnu podlogu gdje se odmah ukruti.
Ovakav način znatno smanjuje količinu materijala potrebnu za izradu prototipa te omogućuje lakšu izradu više varijanti prototipova za testiranje. Nanošenje materijala se izvodi u slojevima tako da je svaki prototip nanos slojeva određene debljine na podlogu.
3D – printer se sastoji od sustava 3D pozicioniranja. 3D pozicioniranje vrši se pomoću motora za svaku os. Namještanje postavki i praćenje stanja ispisa može se pratiti na panelu printera. Na SD kartici nalazi se G code datoteka generirana iz računala u kojoj su zadane naredbe printeru za ispis. Grijač se nalazi na ekstruderu i na podlozi. Razni tipovi 3D filamenta zahtjevaju različite postavke temperature grijača. Na ekstruderu se nalazi mlaznica koja nanosi filament. 3D filamet je ispuna namotana kao žica u kolut. Filament se rastaljuje u ekstruderu tako da se može nanesti na podlogu. Dok je na podlozi on se hladi i skrućuje. Takva struktura omogućuje ispis sljedećeg sloja na postojeći isprintani sloj.

Prednosti 3D printanja:
Jednostavna izrada prototipova za testiranje raznih aplikacija.
Brzina dostupnosti samog prototipa ovisno o kompleksnosti samog objekta/modela.
Ponovljivost – ponavljanje ispisa je jednostavno i kao takvo ne zahtjeva drugačiji prihvat na stroju ili izmjenu alata.
Cijena – puno manja u odnosu na standardni proces izrade na CNC strojevima.

Mane 3D printanja:
Ograničen raspon materijala.

Projektiranje

Projektiranje se radi u programskom paketu SolidWorks. Željeni model se projektira i pospremi kao *.stl datoteka. Takva datoteka se učita u program koji radi pripremu za printanje. Priprema znači prebacivanje *.stl datoteke u G code naredbe za printer. Parametri se prilagođavaju samom obratku i filamentu. Jedni od najvažnijih parametara su debljina sloja, brzina printanja koji ovise o obratku dok temperature podloge i ekstrudera ovise o izboru materijala.

Korišteni materijali: PLA, PET/PETG, ASA, ASA+, ABS, Nylon

Proizvodi

Proizvodi se printaju na tri printera. Maksimalne dimenzije ispisa su 600x600x600 mm.
Proizvodi: ploča za vođenje elektroničkih komponenti, prototip gnijezda okretnog stola, držači senzora, kabelske uvodnice, zaštita osigurača i prekidača, posude vibro dodavača.