Krivulja – PS01 – Stroj za optičku kontrolu

Krivulja - PS01 - Stroj za optičku kontrolu

KRIVULJA je stroj za optičko ispitivanje ispravnosti krivulje.
Aktuatori: kružni vibro dodavač, linearni vibro dodavač, pneumatski cilindri, elekto okretni stol, kamere, rasvjete.

1. Upravljački dio – Upravljanje strojem izvedeno je PLC-om. Odgovarajućim softverom i dodatnim modulima upravlja se aktuatorima. Komunikacija operatera i stroja izvršena je pomoću HMI panela i tipkala. Postoji računalo na kojem se nalazi program za optičku kontrolu.

2. Ulazni dio – Stroj ima spremnik za neispitane komade. Vibrododavač orijentira i dobavlja komade na okretni stol.

3. Sustav za optičku kontrolu – Komadi se pozicioniraju na mjesto za optičku provjeru. Sustav odlučuje o ispravnosti komada.

4. Izlazni dio – Ispravni komadi idu u kutiju za ispravne komade na daljnju obradu dok se neispravni komadi odvajaju u posebnu kutiju.

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.