ZUBKO – Stroj za optičku kontrolu zubnih segmenata

ZUBKO

ZUBKO je stroj za optičku kontrolu zuba na stezačima.
Aktuatori: vibro dodavači, cilindri, motori.
Senzorika: kamere.
Sigurnost: Nužni isklop, zaštitna vrata.
Opis rada: Komadi se usipavaju u usipni koš koji transporterom dozira kružni vibrator. Komadi se dalje pozicioniraju u stroju gdje se optički ispituju. Loši komadi se odvajaju u kutiju, dobri komadi se nižu na letvicu. Nakon što se napuni cijeli red dobrih komada, komadi se lagano spuštaju u kutiju da ne bi došlo do oštećenja.

Rad ostalih strojeva moguće je pogledati na našem youtube kanalu.