LAKI - Stroj za pasiviranje elektroničkih komponenti

Projektiranje i izrada stroja za pasiviranje elektroničkih komponenti – automatizirani stroj – LAKI

Stroj je namijenjen za pasiviranje elektroničkih komponenti. Sastoji se od bubnja koji se vrti, pripreme zraka, špricanja tekućine za pasiviranje i izlaznog filtera.

Prva sekvenca stroja je predgrijavanje, tijekom kojeg se upuhuje topli zrak kroz sustav za grijanje i upuhivanje, a bubanj se istovremeno vrti i okreće komade. Postizanjem zadane temperature i održavanjem iste tijekom zadanog vremena automatski se pokreće sekvenca lakiranja to jest pasiviranja.

Druga sekvenca je lakiranje koji se sastoji od periodičnog štrcanja laka u obliku spreja, upuhivanja zraka konstantne temperature i protoka i okretanja komada vrtnjom bubnja. Parametri odabranog programa postavljaju uvjete za brzinu vrtnje, temperaturu, broj i trajanje špricanja.

Treća sekvenca je sušenje komada upuhivanjem zraka konstantne temperature i protoka, s istovremenom vrtnjom bubnja. Nakon isteka zadanog vremena sušenja stroj izbacuje automatski rad i čeka operatera da otvori vrata, postavi lijevak za pražnjenje, te pritiskom tipke „Start“ pokreće sekvencu za pražnjenje.

Četvrta sekvenca je pražnjenje komada, tako da se bubanj vrti u suprotnom smjeru od smjera vrtnje kazaljke na satu, te se proizvodni komadi slijevaju u odljevni kanal u za to predviđenu posudu.

Preuzimanje brošure