Rekonstrukcija stroja za kidanje materijala i testiranje opruga (ESCO, Bjelovar) 2017.god

Rekonstrukcija stroja za kidanje materijala i testiranje opruga sadržavalo je:

  • Izrada vizualizacije (SCADA) za prikazivanje svih parametara (sila, pozicija) te izrada grafa karakteristike kidanja

  • Programiranje PLC-a

  • Izmjena pogonskog servo motora i popratnih mehaničkih dijelova

Izgled sučelja za testiranje opruga

Izgled sučelja za kidanje materijala

Programiranje i puštanje u pogon linije za proizvodnju haube Jaguara - Albersfdorf (WIET, Kirchberg - Austrija) 2016. god.

Programiranje i puštanje u pogon linije za proizvodnju haube Jaguara – Albersfdorf.

Programiranje i puštanje u pogon stroja za hidrooblikovanje - izrada cijevnih kompenzatora(SPIROFLEX, Ruščica) 2016. god.

Programiranje i puštanje u pogon stroja za hidrooblikovanje – izrada cijevnih kompenzatora

Programiranje i vizualizacija završne montaže za BMW Južna Afrika(SAR Elektronic, Dingolfing) 2016. god.

Programiranje i puštanje u pogon završne montaže za BMW Južna Afrika(SAR Elektronic, Dingolfing)

Projektiranje elektrike i izrada EPLAN-a za BMW Landshut, projekt 3D printanje dijelova(Multinorm, Cerna) 2016. god.

Projektiranje elektrike i izrada EPLAN-a za BMW Landshu, projekt 3D printanje dijelova

Programiranje i puštanje u pogon linije završne montaže automobila (BMW, Dingolfing) 2015 god.

Programiranje i puštanje u pogon linije završne montaže automobila (BMW, Dingolfing)

Projektiranje i izrada transportera za transport stakla za solarne ploče (SOLVIS, Varaždin) 2015 god.

Projektiranje i izrada transportera za transport stakla za solarne ploče (SOLVIS, Varaždin) 2015 god.

Projektiranje i izrada stroja za pasiviranje elektroničkih komponenti - automatizirani stroj ( KEKO, Slovenija) 2015.

Projektiranje i izrada stroja za pasiviranje elektroničkih komponenti – automatizirani stroj ( KEKO, Slovenija) 2015.

Programiranje i puštanje u pogon stroja za montažu energetskih sklopki (Elektro kontakt, Zagreb) 2014.

Programiranje i puštanje u pogon stroja za montažu energetskih sklopki (Elektro kontakt, Zagreb) 2014.

Puštanje u pogon stanice za PVC popunjavanje za AUDI karoseriju (AUDI, Ingolstadt) 2014.

Puštanje u pogon stanice za PVC popunjavanje za AUDI karoseriju (AUDI, Ingolstadt) 2014.

Programiranje i puštanje u pogon linija za PVC popunjavanje za AUDI karoseriju (AUDI, Ingolstadt) 2014.

Programiranje i puštanje u pogon linija za PVC popunjavanje za AUDI karoseriju (AUDI, Ingolstadt) 2014.

Nadogradnja nadzora protoka, temperature, vlažnosti i podataka na stroju "LAKI" (SELK, Kutina) 2014.

Nadogradnja nadzora protoka, temperature, vlažnosti i podataka na stroju “LAKI” (SELK, Kutina) 2014.

Projektiranje i izrada stroja za čišćenje gitera (SELK, Kutina) 2014.

Projektiranje i izrada stroja za čišćenje gitera (SELK, Kutina) 2014.

Projektiranje i izrada stroja za razdvajanje galvaniziranih i ne-galvaniziranih komada magnetima (SELK, Kutina) 2014.

Projektiranje i izrada stroja za razdvajanje galvaniziranih i ne-galvaniziranih komada magnetima (SELK, Kutina) 2014.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za izradu nosača osovina "S" klase (Mercedes, Stuttgart) 2013.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za izradu nosača osovina “S” klase (Mercedes, Stuttgart) 2013.

Nadzor temperature "LONG" (EPCOS Croatia) 2013.

Nadzor temperature “LONG” (EPCOS Croatia) 2013.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 2 za "štapni regulator" (Elektro kontakt, Zagreb) 2013.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 2 za “štapni regulator” (Elektro kontakt, Zagreb) 2013.

Programiranje i puštanje u pogon linije za baterije pogona automobila (TKSE, Hohenstein; BMW, Dingolfing) 2012.

Programiranje i puštanje u pogon linije za baterije pogona automobila (TKSE, Hohenstein; BMW, Dingolfing) 2012.

Projektiranje i izrada stroja za nasijavanje elektroničkih komponenti (SELK, Kutina) 2012.

Projektiranje i izrada stroja za nasijavanje elektroničkih komponenti (SELK, Kutina) 2012.

Programiranje i puštanje u pogon sustava za regulaciju temperature u komori za šampinjone (Gljivara Križanić, G. Bogićević) 2012.

Programiranje i puštanje u pogon regulacije temperature u komori za šampinjone (Gljivara Križanić, G. Bogićević) 2012.

Programiranje i puštanje u pogon peći za žarenje čeličnih dijelova turbinskih motora (General Electric, Mađarska) 2012.

Programiranje i puštanje u pogon peći za žarenje čeličnih dijelova turbinskih motora (General Electric, Mađarska) 2012.

Automatizacija i vizualizacija šest strojeva za zaobljavanje rubova elektroničkih komponenti (SELK, Kutina) 2011.

Automatizacija i vizualizacija šest strojeva za zaobljavanje rubova elektroničkih komponenti (SELK, Kutina) 2011.

Programiranje i puštanje u pogon linije za izradu nosača osovine za BMW (BMW, Dingolfing) 2011.

Programiranje i puštanje u pogon linije za izradu nosača osovine za BMW (BMW, Dingolfing) 2011.

Projektiranje i izrada specijalnog stola sa elektro razvodom za mjerne uređaje (SELK, Kutina) 2011.

Projektiranje i izrada specijalnog stola sa elektro razvodom za mjerne uređaje (SELK, Kutina) 2011.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 4 za "štapni regulator" (Elektro kontakt, Zagreb) 2011.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 4 za “štapni regulator” (Elektro kontakt, Zagreb) 2011.

Prikupljanje, obrada podataka i vizualizacija strojeva za lemljenje" (SELK, Kutina) 2011.

Prikupljanje, obrada podataka i vizualizacija strojeva za lemljenje” (SELK, Kutina) 2011.

Projektiranje i izrada stroja za pasiviranje elektroničkih komponenti - automatizirani stroj(SELK, Kutina) 2011.

Projektiranje i izrada stroja za pasiviranje elektroničkih komponenti – automatizirani stroj(SELK, Kutina) 2011.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 8 za "štapni regulator" (Elektro kontakt, Zagreb) 2011.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 8 za “štapni regulator” (Elektro kontakt, Zagreb) 2011.

Projektiranje i izrada stroja za ispuhivanje, sušenje i hlađenje - ispuhivač i tunelska peć (SELK, Kutina) 2010.

Projektiranje i izrada stroja za ispuhivanje, sušenje i hlađenje – ispuhivač i tunelska peć (SELK, Kutina) 2010.

Prepravak i izmjena funkcija mjerenja stroja na liniji za "sklopku regulatora energije" (Elektro kontakt, Zagreb) 2010.

Prepravak i izmjena funkcija mjerenja stroja na liniji za “sklopku regulatora energije” (Elektro kontakt, Zagreb) 2010.

Regulacija dopune vode i ulja za centrifuge na brušenju u sredstvu za hlađenje i podmazivanje (SELK, Kutina) 2010.

Regulacija dopune vode i ulja za centrifuge na brušenju u sredstvu za hlađenje i podmazivanje (SELK, Kutina) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za pripremu i montažu krova karoserije "MINI" (MAGNA, Graz) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za pripremu i montažu krova karoserije “MINI” (MAGNA, Graz) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za vjetrobransko pojačanje karoserije "MINI" (MAGNA, Graz) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za vjetrobransko pojačanje karoserije “MINI” (MAGNA, Graz) 2010.

Povezivanje strojeva za lemljenje s automatiziranim trakama za dobavu materijala (SELK, Kutina) 2010.

Povezivanje strojeva za lemljenje sa automatiziranim trakama za dobavu materijala (SELK, Kutina) 2010.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka s linije 7 za "štapni regulator" (Elektro kontakt, Zagreb) 2010.

Vizualizacija, prikupljanje i obrada podataka sa linije 7 za “štapni regulator” (Elektro kontakt, Zagreb) 2010.

Automatizacija i nadzor vremenskih intervala procesa sušenja i pečenja (SELK, Kutina) 2010.

Automatizacija i nadzor vremenskih intervala procesa sušenja i pečenja (SELK, Kutina) 2010.

Integracija stanice za zavarivanje i stanice za optičku provjeru paralelnosti kontakata (Elektro kontakt, Zagreb) 2010.

Integracija stanice za varenje i stanice za optičku provjeru paralelnosti kontakata (Elektro kontakt, Zagreb) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za montažu bočnih stranica karoserije "MINI" (MAGNA, Graz) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon stanice za montažu bočnih stranica karoserije “MINI” (MAGNA, Graz) 2010.

Izrada programa PLC-a projektiranje i puštanje u pogon stroja za sastavljanje glavnog podupirača štapnog regulatora 2010.

Izrada programa PLC-a projektiranje i puštanje u pogon stroja za sastavljanje glavnog podupirača štapnog regulatora 2010.

Programiranje u puštanje u pogon stanice za pokrov zadnjeg dijela karoserije "MINI" (MAGNA, Graz) 2010.

Programiranje u puštanje u pogon stanice za pokrov zadnjeg dijela karoserije “MINI” (MAGNA, Graz) 2010.

Nadzor i vizualizacija infrastrukturnih postrojenja, obrada podataka, dojave i alarmi (SELK, Kutina) 2010.

Nadzor i vizualizacija infrastrukturnih postrojenja, obrada podataka, dojave i alarmi (SELK, Kutina) 2010.

Programiranje i puštanje u pogon linije za proizvodnju karoserije "PEUGEOT" (MAGNA, Graz) 2009.

Programiranje i puštanje u pogon linije za proizvodnju karoserije “PEUGEOT” (MAGNA, Graz) 2009.

Integracija montaže karoserije "Mini" u liniju za proizvodnju "BMW X3" (MAGNA, Graz) 2009.

Integracija montaže karoserije “Mini” u liniju za proizvodnju “BMW X3” (MAGNA, Graz) 2009.

Upravljanje transportom i razvrstavanjem karoserija (AUDI, Neckarsulm) 2009.

Upravljanje transportom i razvrstavanjem karoserija (AUDI, Neckarsulm) 2009.

Sistem mjerenja težine kadica za pranje ultrazvukom, obrada podatak i vizualizacija (SELK, Kutina) 2009.

Sistem mjerenja težine kadicssa za pranje ultrazvukom, obrada podatak i vizualizacija (SELK, Kutina) 2009.

Vizualizacija, signalizacija i nadzor kotlovnice (Daruvarska pivovara, Daruvar) 2009.

Vizualizacija, signalizacija i nadzor kotlovnice (Daruvarska pivovara, Daruvar) 2009.

Upravljanje strojem u svrhu uštede energije i smanjenje maksimalnog 15 minutnog opterećenja (ALMOS, Kutina)

Upravljanje strojem u svrhu uštede energije i smanjenje maksimalnog 15 minutnog opterećenja (ALMOS, Kutina)

Programiranje i puštanje u pogon algoritma za prepoznavanje komada izvan procesa (SELK, Kutina) 2008.

Programiranje i puštanje u pogon algoritma za prepoznavanje komada izvan procesa (SELK, Kutina) 2008.

Upravljanje linijom za brizganje i obradu plastike unutrašnjosti vrata automobila (EKB Braunau) 2008.

Upravljanje linijom za brizganje i obradu plastike unutrašnjosti vrata automobila (EKB Braunau) 2008.