Izrada strojeva i uređaja – projektiranje, izrada, puštanje u pogon

DOZA SD - Stroj za poluautomatsko pakiranje i doziranje rasutih tvari
DOZA K - Stroj za doziranje rasutih tvari
DOZA L– Stroj za pakiranje rasutih tvari
MARA - Stroj za magnetno razdvajanje
BURE - Stroj za čišćenje gittera
LAKI - Stroj za pasiviranje elektroničkih komponenti
SIPA & NASU - Linija za automatsko ispuhivanje sušenje i hlađenje
UMO – Uređaj za dinamičko mjerenje sile
SIVI – Stroj za nasijavanje elektroničkih komponenti
Transporteri
EPRI
BRIZ
KOMPA
GLUSTA
PREMKO
TUMIX
PLOK
KOTRA